Người gửi phải chịu trách nhiệm cho 400 tỷ đồng biến mất ở OceanBank?

Người gửi phải chịu trách nhiệm cho 400 tỷ đồng biến mất ở OceanBank?

mất tiền

Người gửi tiền chỉ có trách nhiệm kiểm tra số tiền ghi trong giấy đúng hay sai chứ không có trách nhiệm tìm hiểu giấy tờ đó thật hay giả.

Trong khi đó, khuyến cáo của đại diện ngân hàng OceanBank càng làm cho nhiều người cảm thấy hoang mang: “Khách nên chủ động và thường xuyên kiểm tra tình trạng số dư qua SMS banking hoặc Internet banking”.

Khách hàng tin tưởng mới gửi tiền cho các bạn, mà giờ các bạn lại khuyến cáo khách phải kiểm tra tiền còn hay mất thì khác gì nói người gửi xe phải thường xuyên chạy ra nhìn xe có còn không?

Chi nhánh ngân hàng là có thật, nhân viên là do OceanBank tuyển vào làm việc thì dù họ có ăn trộm hay cướp, OceanBank cũng phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Vì giấy tờ, con dấu đều từ chi nhánh ngân hàng họ mà ra.

Người gửi tiền chỉ có trách nhiệm kiểm tra số tiền và lãi suất của họ ghi trong tờ giấy đúng hay sai chứ không có trách nhiệm tìm hiểu giấy tờ, con dấu đó thật hay giả. Kể cả nhân viên đó ghi vào tờ giấy trắng nhưng có dấu của ngân hàng và nhân viên giao dịch ở chính chi nhánh đó thì OceanBank vẫn phải chịu trách nhiệm.

Bùi Trọng Thắng - vnexpress

mua vàng và thổ

< Trở lại